" LA MUNTANYA A SANT MARTI "

UN DELS MAJORS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I CULTURALS DEDICAT A LA MUNTANYA...

AL DISTRICTE DE SANT MARTI

A LA FARINERA DEL CLOT
AMB LA ORGANITZACIÓ DE
LES ENTITATS EXCURSIONISTES DE SANT MARTI


diumenge, 8 de desembre del 2013

dijous, 5 de desembre del 2013

diumenge, 24 de novembre del 2013

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA, 17ª EDICIÓ CATEGORIES: • Activitats a la muntanya • Paisatge • Flora i fauna OBRES: S’admeten fins a tres obres per autor/a i categoria. S’ha d’especificar a quina categoria pertany i quina és l’orientació de la foto per poder-la penjar correctament. » TEMA: Únic de muntanya per a les tres categories. » PRESENTACIÓ: Les obres han de tenir una mida de 20 x 30 cm. com a màxim. No s’admetran fotografies amb marc imprès o qualsevol tipus de retoc digital. Les fotografies han d’anar obligatòriament muntades sobre cartolina llisa de 30 x 40 cm de color blanc o negre, sense cap tipus de manipulació, no s’admeten les fotografies muntades amb paspartú. Aquestes mides s’han de respectar rigorosament donat que, durant l’exposició, les fotografies aniran col•locades dins d’un marc, les que no acompleixin aquests requisits seran desqualificades. Al darrere de cada obra cal fer constar el pseudònim de l’autor/a i el lema o títol de la fotografia, i la categoria. Les fotografies hauran de presentar-se en un sobre tancat, a l’interior del qual hi haurà un full amb el pseudònim, nom, cognoms, correu electrònic, adreça i telèfon de l’autor/a. A més, dins del sobre caldrà posar una còpia de mida normal (10 x 15 cm) de cada obra. Si és possible, agrairem que s’incloguin les dades tècniques de les fotografies (càmera, pel•lícula, obertura, etc.) » DRET D'INSCRIPCIÓ: La inscripció és gratuïta. » ADMISSIÓ D'OBRES: El termini d’admissió de les fotografies es tancarà el dia 20 de febrer de 2014. Les obres s’hauran de lliurar a qualsevol de les entitats organitzadores o al Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona). » PREMIS: General: • 1er premi: 350 eur i trofeu. • 2on premi: 200 eur i trofeu. • 3er premi: 100 eur i trofeu. Categories: • FLORA i FAUNA • ACTIVITATS A LA MUNTANYA • PAISATGE * Hi haurà un 1er i 2on premi per a cadascuna de les tres categories consistents en un trofeu. Popular: • Trofeu "in memoriam" TONI MORENO y GONZALEZ - membre fundador i primer president de la UESMAP (Granada 09/03/61 - Pic d'Alba 19/07/96). • Trofeu "in memoriam" JOAN RAMON BUIL i MANZANARES - monitor de la secció infantil de la UESMAP (Barcelona 18/07/72 - Pica d'Estats 05/10/96). • Trofeu "in memoriam" JORDI HERNÁNDEZ i BALLESTER – membre fundador i President de la Secció Excursionista del Foment Martinenc (Barcelona 01/10/65 – Les Masies de Voltregà 27/02/11). Trofeu Mavigar: Es concedirà també el TROFEU MAVIGAR a la fotografia-denúncia al medi ambient en muntanya. * No es concedirà més d’un premi per autor/a a cada categoria. * Exceptuant els populars que són independents en ser escollits pel públic. * El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el 22 de Març de 2014. » EXPOSICIÓ: L’organització muntarà l’exposició amb les millors fotografies presentades i romandrà oberta al públic del 8 al 22 de març de 2014 al Centre Cultural La Farinera del Clot. » RECOLLIDA D'OBRES: A partir del 28 de Abril fins al 30 Maig al local de l’A. E. Icària del C/. Llull, 184, baixos, 08005 - Barcelona, de 19.30 a 21.30 h. Totes les obres no recollides dins el termini establert passaran a ser propietat de l’organització de la Mostra. Només es retornaran per correu postal les obres si han estat trameses acompanyades d’un sobre preparat amb l’adreça de l’autor/a i els segells corresponents. » JURATS: Cada modalitat comptarà amb dos jurats: • Un jurat d'admissió d'obres, el quel verificarà que les obres tinguin el format, les msures, la presentació i la representativitat establerts. • Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic. • La fotografia comptarà amb un tercer jurat format pels visitants de la mostra. * Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta. * Les decisions dels Jurats seran inapel•lables.

BASES DE LA MOSTRA DE MUNTANYA 17ª del 8 al 22 de març del 2014

BASES DEL CONCURS D'AUDIOVISUALS, 17ª EDICIÓ: CATEGORIES: • Professionals • Amateurs. » OBRES: PROFESSIONALS: S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 60 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es han d’escollir un sol audiovisual per participar. AMATEURS: S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 30 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es hauran d’escollir un sol audiovisual per participar. » SUPORT: Per tal de seleccionar les obres, cal que el personal participant les faci arribar a l’Organització de la Mostra en DVD, tant en la categoria professional com en l’amateur. De preferència el programa emprat haurà de ser VLC media player en alta resolució. » MATERIAL PROMOCIONAL: Cada autor caldrà que enviï 2 imatges extretes de l’audiovisual i una foto seva amb l’objectiu de ser reproduïdes o exhibides amb motius promocionals de la Mostra. Cada fotografia caldrà que porti el títol de l’audiovisual i nom de l’autor/a. Format desitjat: JPEG. Incloure un breu text que presenti a l’autor/a i on consti la seva experiència així com els treballs realitzats. » TEMA: La muntanya i el seu entorn (alpinisme, excursionisme, escalada, esquí, barranquisme espeleologia, etc). » DRETS D'INSCRIPCIÓ: La inscripció és gratuïta i limitada, de forma que serà necessari respectar l’ordre de recepció. Tota inscripció caldrà que porti un full amb el nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon de l’autor, format, títol, argument i durada en minuts. Les inscripcions caldrà enviar-les abans del 31 de desembre de 2013 a qualsevol dels centres Organitzadors. » ADMISSIÓ D'AUDIOVISUALS O D'OBRES: - El jurat haurà de disposar de l’audiovisual abans de la projecció per tal de visualitzar-lo i s’haurà de lliurar a l’organització com a màxim el dia 15 de desembre de 2013, enviant-lo a la Farinera (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona). - La inscripció es pot fer omplint el formulari que hi ha a la pàgina web: www.mostrademuntanya.cat - Les mateixes obres només podran presentar-se un cop a la Mostra. - La Mostra està oberta a persones físiques i/o productores de qualsevol país, i hi són convidades a fer-ho. - Tots els audiovisuals que es presentin en llengua diferent al català o castellà caldrà que portin subtítols. - L’autor/a certifica que té el copyright i tots els drets de propietat intel•lectual i que té la potestat per tal de distribuir, exhibir i promocionar la pel•lícula en tots els formats fins ara coneguts, fins i tot els referents a Internet universalment. D’igual manera, certifica que respondrà en el cas de qualsevol reclamació en matèria de drets d ‘autor com a únic responsable. - L’autor/a igualment certifica que té els drets/permisos necessaris sobre la música que serà presentada en públic. - El/la participant assegura que cap dels continguts de l’audiovisual que aporta a la Mostra vulnera cap dret de privacitat o publicitat d’una altra persona; i que l’ús total dels drets d’aquest audiovisual no vulnera cap dret o copyright de cap persona, o corporació. - La Mostra convida a tots els guanyadors i guanyadores i els i les productores a utilitzar el logotip de la Mostra en els crèdits de les obres i els premis rebuts. El logotip estarà disponible al web oficial de la Mostra per a tal efecte. - Els audiovisuals guanyadors passaran a formar part de la videoteca de la Mostra. Aquests es faran servir exclusivament per a consultes internes i per a propòsits culturals de difusió de la Mostra sense ànim de lucre. - El guanyador o guanyadora autoritza a la Mostra a l’ús GRATUÏT de la seva imatge i a la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat de difusió promocional relacionada amb la Mostra. - Cada participant accepta, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, que les seves dades personals siguin tractades i recollides en un fitxer de la Mostra. Aquestes dades seran usades només per a finalitats referents a promoció de la Mostra. - Cada participant podrà, demanar la rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la Mostra. - La notificació a les guanyadores i guanyadors tindrà lloc els mitjans del mes de febrer i els resultats es publicaran al nostre web. » ENVIAMENT DE LES OBRES: Caldrà fer arribar a l’organització un original i dues còpies de l’audiovisual presentat. Tot el material s’enviarà amb ports pagats a càrrec del participant. L’organització podrà realitzar un tràiler, si així ho considera necessari, per tal de fer promoció i publicitat de la Mostra. » PROJECCIÓ: L’Organització es posarà en contacte amb l’autor/a per tal de comunicar-li el dia i l’hora en que haurà de presentar-se per projectar el seu audiovisual » PREMIS: L’Organització de la Mostra es reserva el dret de canviar els premis per un de valor igual o superior a l’indicat per categoria. PROFESSIONALS • 1er premi: 600 eur i trofeu • 2on premi: trofeu • 3er premi: trofeu * Els audiovisuals que sobrepassin els 60 minuts seran desqualificats. AMATEURS • 1er premi: 400€ i trofeu El guanyador de la categoria Amateur a més podrà exposar la seva obra al Festival Explos (França) durant el mes de Juny 2014, fruit d’un acord entre ambdós Festivals, caldrà per aquest motiu que faci subtitulacions al seu treball en francès, el que permetrà fer més difusió de les obres guanyadores i dels/les seus/ves autors/es. D’altra banda, l’allotjament per a dues persones i el desplaçament (en cotxe) "Bencina"fins a Ax-Les-Thermes (Ariège) hi estaran inclosos. • 2on premi: trofeu • 3er premi: trofeu * Els audiovisuals que sobrepassin els 30 minuts seran desqualificats. * No es concedirà més d’un premi per autor/a. * El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el dia 22 de març de 2014. » MATERIAL: La sala disposarà d’un reproductor de DVD, una pantalla i un equip de so. Si fos necessari per a la projecció un altre tipus de material, caldrà que el propi autor/a el porti. OBRES PREMIADES: La Comissió organitzadora es reserva el dret de publicar les obres i audiovisuals premiats amb l’objectiu de promocionar la Mostra. » JURAT: Cada modalitat comptarà amb dos jurats: • Un jurat d’admissió d’obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mesures, la presentació i la representativitat establerts. • Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic i audiovisual. * Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta. * Les decisions dels Jurats seran inapel•lables.

diumenge, 17 de novembre del 2013

dissabte, 26 d’octubre del 2013

PREPARATIUS DE LA 17ena MOSTRA

Rebreu en breu tota la información de la mostra ......

dilluns, 1 d’abril del 2013

MOSTRADEMUNTANYA

MOSTRADEMUNTANYA 16ª EDICIÓREPARTIMENT DE PREMIS DE LA MOSTRA

NURIA PICAS

TRES MINUTS

REPARTIMENT DE PREMIS..

EDUARD MIGUEL


SR. XAVIER ZARAGOZA

EDUARD MIGUEL

MARXES TECNIQUES DE LA FEEC

MARXES DE RESISTENCIA, REGULARITAT I ORIENTACIÓ


ALBERT NAUDINJOSEP SEGURA ENTREGANT EL PREMI A JOAN BORRAS  dimarts, 19 de març del 2013

MOSTRA DE MUNTANYACarles Lucas -Antonio Ortiz Belmonte - Pere Grau

divendres, 15 de març del 2013