" LA MUNTANYA A SANT MARTI "

UN DELS MAJORS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I CULTURALS DEDICAT A LA MUNTANYA...

AL DISTRICTE DE SANT MARTI

A LA FARINERA DEL CLOT
AMB LA ORGANITZACIÓ DE
LES ENTITATS EXCURSIONISTES DE SANT MARTI


dissabte, 29 de gener del 2011

LIV SANSOZ EN LA MOSTRA EL DIA 12 DE MARZO EN LA FARINERA DEL CLOT


Liv Sansoz, escaladora francesa que lo ha ganado todo en resina, y la única que junto a Josune Bereziartu y Marietta Uhden ha superado el 8c en roca, ha vuelto del dique seco. Un año apartada de la escena internacional por una lesión que dio definitivamente por concluido el pasado mes de marzo viajando a Hueco Tanks (USA), excelente destino bloquero, junto a François Petit y Arnaud Petit, y Stephanie Bodet.
Y lo cierto es que Liv ha cerrado un año sin escalar de un portazo, esto es, con Chablanke, 8a+ de bloque. Aparte de "haber resuelto alguno bloques duros, y otros muy bonitos y menos duros, de ¡movimientos maravillosos!", la francesa, ahora dedicada al bloque, lograba la tercera ascensión femenina, tras las repeticiones de la americana Lisa Rands y la británica Claire Murphy. Un excelente, y sólido regreso, regreso, sin duda.

DAILA OJEDA PARTICIPARÀ A LA MOSTRA

Daila Ojeda és una noia canària que fa 7 anys va arribar a Catalunya atreta sobretot pel paradís de roca que tenim a la nostra terra... i aquí es va quedar!!!
Des d'aleshores no ha fet altra cosa que intentar enfilar-se per les parets dels espectaculars sectors d'questa terra, segons les seves pròpies paraules, ha aconseguit encadenar la difiultat de 8a a vista i 8c assajat.
L'altra gran passió de la Daila és sens dubte viatjar.
Ella mateixa ens diu que l'escalada és una de millors coses qui li ha donat la vida.14ena MOSTRA D’AUDIOVISUALS i FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
DAILA OJEDA
A la presentació de la MOSTRA a la Farinera del Clot el proper dia 26 de febrer a les 18 hores

divendres, 14 de gener del 2011

dimarts, 11 de gener del 2011

BASES COMPLERTES DE LA 14 MOSTRA D'AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA

dimecres 1 de desembre de 2011 BASES DE LA 14 ª MOSTRA
BASES MOSTRA 14 ena EDICIÒ
BASES ACTUALITZADES DE LA 14 MOSTRA

14a MOSTRA D’AUDIOVISUALS
I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
http://www.mostrademuntanya.cat

Dte. de Sant Martí
BARCELONA
NORMATIVA CONCURS FOTOGRAFIA
Categories

• Activitats a la muntanya.
• Paisatge.
• Flora i fauna.

Obres

S’admeten fins a tres obres per autor/a i categoria. S’ha d’especificar a quina categoria pertany i quina és l’orientació de la foto per poder-la penjar correctament.

Tema

Únic de muntanya per a les tres categories

Presentació

Les obres han de tenir una mida de 20 x 30 cm. maxima No s’admeten fotografies amb marc imprès o qualsevol tipus de retoc digital.

Les fotografies han d’anar obligatòriament muntades sobre cartolina llisa de 30 x 40 cm de color blanc o negre, sense cap tipus de manipulació, no s’admeten les fotografies muntades amb paspartú. Aquestes mides s’han de respectar rigorosament donat que, durant l’exposició, les fotografies aniran col•locades dins d’un marc, les que no acompleixin aquests requisits seran desqualificades.

Al darrere de cada obra cal fer constar el pseudònim de l’autor/a i el lema o títol de la fotografia, i la categoria. Les fotografies hauran de presentar-se en un sobre tancat, a l’interior del qual hi haurà un full amb el pseudònim, nom, cognoms, correu electrònic, adreça i telèfon de l’autor/a. A més, dins del sobre caldrà posar una còpia de mida normal (10 x 15 cm) de cada obra.

Si és possible, agrairem que s’incloguin les dades tècniques de les fotografies (càmera, pel•lícula, obertura, etc.)

Drets d’Inscripció

La inscripció és gratuïta.

Admissió d’Obres

El termini d’admissió de les fotografies es tancarà el dia 20 de febrer de 2011.
Les obres s’hauran de lliurar a qualsevol de les entitats organitzadores o al Centre Cultural La Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona).

Premis

General

1er premi: 350 eur i trofeu.
2on premi: 200 eur i trofeu.
3er premi: 100 eur i trofeu.

Categories:

FLORA I FAUNA, ACTIVITATS A LA MUNTANYA I PAISATGE.

• Hi haurà un 1er i 2on premi per a cadascuna de les tres categories consistents en un trofeu.

Popular

• Trofeu "in memoriam" TONI MORENO y GONZALEZ- membre fundador i primer president de la UESMAP (Granada 9/3/61 - Pic d'Alba 19/07/96).

• Trofeu "in memoriam" JOAN RAMON BUIL i MANZANARES - monitor de la secció infantil de la UESMAP (Barcelona 18/07/72 - Pica d'Estats 5/10/96).

* Es concedirà també el TROFEU MAVIGAR a la fotografia-denúncia al medi ambient en muntanya.

• No es concedirà més d’un premi per autor/a a cada categoria.
• Exceptuant els populars que són independents en ser escollits pel públic.
• El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el 12 de Març de 2011.

Exposició

L’organització muntarà l’exposició amb les millors fotografies presentades i romandrà oberta al públic del 26 de Febrer al 12 de Març de 2011 al Centre Cultural La Farinera del Clot.

Recollida d’Obres

A partir del 28 de Març fins al 30 d’Abril al local de l’A. E. Icària del C/. Llull, 184, baixos, 08005 Barcelona, de 19.30 a 21.30 h. Totes les obres no recollides dins el termini establert passaran a ser propietat de l’organització de la Mostra.

Només es retornaran per correu postal les obres si han estat trameses acompanyades d’un sobre preparat amb l’adreça de l’autor/a i els segells corresponents.

Jurats
Cada modalitat comptarà amb dos jurats:
• Un jurat d’admissió d’obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mesures, la presentació i la representativitat establerts.

• Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic.

• La fotografia comptarà amb un tercer jurat format pels visitants de la Mostra.
• Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta.
• Les decisions dels Jurats seran inapel•lables.


NORMATIVA AUDIOVISUALS

Categories

• Professionals

• Amateurs.

Obres

PROFESSIONALS

S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 60 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es han d’escollir un sol audiovisual per participar.

AMATEURS

S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 30 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es hauran d’escollir un sol audiovisual per participar.

Suport

Per tal de seleccionar les obres, cal que el personal participant les faci arribar a l’Organització de la Mostra en DVD, tant en la categoria professional com en l’amateur.

ATENCIÓ: En el cas de l’obra PROFESSIONAL seleccionada com a guanyadora caldrà procedir de la següent forma:

Caldrà enviar-la en un dels següents formats:

Caldrà enviar l’obra en un dels següents formats HD-D5 HDTV, DVC Pro, HD Cam HDTV, HDV, Digital Betacam (525), DVCam (525), Betacam SP NTSC i MiniDV NTSC.

De 35 o 16 mm amb so ÒPTIC o MAGNÈTIC (no banda doble).

Amateur: Es farà servir el format DVD.

Material Promocional

• Cada autor caldrà que enviï 2 imatges extretes de l’audiovisual i una foto seva amb l’objectiu de ser reproduïdes o exhibides amb motius promocionals de la Mostra.

• Cada fotografia caldrà que porti el títol de l’audiovisual i nom de l’autor/a.

Format desitjat: JPEG.

• Incloure un breu text que presenti a l’autor/a i on consti la seva experiència així com els treballs realitzats.

Tema

La muntanya i el seu entorn (alpinisme, excursionisme, escalada, esquí, descens de barrancs, espeleologia, etc).

Drets d’Inscripció

• La inscripció és gratuïta i limitada, de forma que serà necessari respectar l’ordre de recepció.

• L’esmentada inscripció caldrà que porti un full amb el nom, cognoms, adreça postal, e-mail, telèfon de l’autor,format, títol, argument i durada en minuts.

• Les inscripcions caldrà enviar-les abans del 25 de Gener del 2011 a qualsevol dels centres Organitzadors.

Admissió d’Audiovisuals o d’Obres

• El jurat haurà de disposar de l’audiovisual abans de la projecció per tal de visualitzar-lo i s’haurà de lliurar a l’organització com a màxim 5 dies després de la inscripció a la Mostra, enviant-lo a la Farinera (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona).

• La inscripció es pot fer omplint el formulari d’inscripció que hi ha a la pàgina web www.mostrademuntanya.cat

• Les mateixes obres només podran presentar-se un cop a la Mostra.

• La Mostra està oberta a persones físiques i/o productores de qualsevol país, i hi són convidades a fer-ho.

• Tots els audiovisuals que es presentin en llengua diferent al català o castellà caldrà que portin subtítols o serà necessari enviar un text a l’Organització juntament amb la pel•lícula, que contingui el diàleg de l’audiovisual. Aquest text caldrà enviar-lo preferiblement per correu electrònic (info@mostrademuntanya.cat) i hi ha de constar el nom de l’audiovisual i en el camp Assumpte, caldrà posar el següent:”Participació a la Mostra de Muntanya 2011 – Subtitulacions”.

• L’autor/a certifica que té el copyright i tots els drets de propietat intel•lectual i que té la potestat per tal de distribuir, exhibir i promocionar la pel•lícula en tots els formats fins ara coneguts, fins i tot els referents a Internet universalment. D’igual manera, certifica que respondrà en el cas de qualsevol reclamació en matèria de drets d ‘autor com a únic responsable.

• L’autor/a igualment certifica que té els drets/permisos necessaris sobre la música que serà presentada en públic.

• El o la participant assegura que cap dels continguts de l’audiovisual que aporta a la Mostra vulnera cap dret de privacitat o publicitat d’una altra persona; i que l’ús total dels drets d’aquest audiovisual no vulnera cap dret o copyright de cap persona, o corporació.

• La Mostra convida a tots els guanyadors i guanyadores i els i les productores a utilitzar el logo de la Mostra en els crèdits de les obres i els premis rebuts. El logo estarà disponible al web oficial de la Mostra per a tal efecte.

• Els audiovisuals guanyadors passaran a formar part de la videoteca de la Mostra. Aquests es faran servir exclusivament per a consultes internes i per a propòsits culturals de difusió de la Mostra sense ànim de lucre.

• El guanyador o guanyadora autoritza a la Mostra a l’ús GRATUÏT de la seva imatge i a la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat de difusió promocional relacionada amb la Mostra.

• Cada participant accepta, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, que les seves dades personals siguin tractades i recollides en un fitxer de la Mostra. Aquestes dades seran usades només per a finalitats referents a promoció de la Mostra.

• Cada participant podrà, demanar la rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la Mostra.

• La notificació a les guanyadores i guanyadors tindrà lloc el mes de Febrer i els resultats es publicaran al nostre web.

Enviament de les Obres

• Tot el material s’enviarà amb ports pagats a càrrec del participant.

• Serà necessari enviar un tràiler de màxim 5 min. juntament amb la còpia de la pel•lícula. En el cas que el tràiler no arribés amb el temps estipulat, la Mostra podrà realitzar-ne un amb l’objectiu d’acomplir els terminis de posada en línea de la informació.

Projecció

L’Organització es posarà en contacte amb l’autor/a per tal de comunicar-li el dia i l’ hora en que haurà de presentar-se per projectar el seu audiovisual.

Premis

L’Organització de la Mostra es reserva el dret de canviar els premis per un de valor igual o superior a l’indicat per categoria.

Professionals

Per categoria:

1er premi: 600 eur i trofeu
2on premi: trofeu + material
3er premi: trofeu + material

Amateurs

Per categoria:

1er premi: 400 eur i trofeu
NOVETAT:
El guanyador de la categoria Amateur a més podrà exposar la seva obra al Festival Explos (França) durant els dies 11 a 13 de Juny 2011, fruit d’un acord entre ambdós Festivals, el que permetrà fer més difusió de les obres guanyadores i dels/les seus/ves autors/es. D’altra banda,l’allotjament per a dues persones i el desplaçament (en cotxe) fins a Ax-les-Thermes (Arriège) hi estaran inclosos.

2on premi: trofeu + material
3er premi: trofeu + material

AMATEURS: Els audiovisuals que sobrepassin els 30 min seran desqualificats.
PROFESSIONALS: Els audiovisuals que sobrepassin els 60 min seran desqualificats.

• No es concedirà més d’un premi per autor/a.
• El veredicte es farà públic el dia 12 de Març de 2.011.

Material:

• La sala disposarà d’un reproductor de DVD, una pantalla i un equip de so. Si fos necessari per a la projecció un altre tipus de material, caldrà que el propi autor/a el porti.

Obres Premiades:

• La Comissió organitzadora es reserva el dret de publicar les obres i audiovisuals premiats amb l’objectiu de promocionar la Mostra.

Jurats
Cada modalitat comptarà amb dos jurats:
• Un jurat d’admissió d’obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mesures, la presentació i la representativitat establerts.

• Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic.

• La fotografia comptarà amb un tercer jurat format pels visitants de la Mostra.
• Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta.
• Les decisions dels Jurats seran inapel•lables.
Per a més informació:
www.mostrademuntanya.cat
http://mostrademuntanya.blogspot.com/
E-mails i telèfon de contacte dels Organitzadors:
informacio@celasenyera.org
aeicaria@hotmail.com
info@canyoningclub.com
info@sefm.info
Telèfon: 666 79 30 47

dimecres, 5 de gener del 2011

LA MOSTRA

Ja ha passat gairebé un any i ens trobem davant d’una nova edició de la Mostra d’Audiovisuals i Fotografia de Muntanya de Sant Marti. Us donem la benvinguda i us convidem a presentar els vostres treballs a la 14ena. Edició.
Us presentem les Bases i us recordem que podeu trobar tota l'informació a la plana web de la Mostra: www.mostramuntanya.cat, i també al blog de la Mostra http://mostrademuntanya.blogspot.com/
Malgrat les dificultats que ens envolten, estem fent un esforç per tal de continuar tirant endavant la nostra exposició-concurs, els actes són gratuïts i intentarem fer-vos passar unes estones ben agradables.
Les participacions i col•laboracions han estat fins ara amb persones i empreses d’alt prestigi dins el món de la muntanya i dels esports d’aventura. Agraïm a tots els voluntaris i espònsors l’esforç realitzat fins ara, però no han de deixar de treballar per tal de que la Mostra segueixi la seva ascensió.
Us esperem doncs, al Centre Cultural La Farinera del Clot els dies 26 de febrer al 12 de març de 2011.
L’Organització.

INFOMOSTRA

info@mostrademuntanya.cat

diumenge, 2 de gener del 2011

VIDEO MOSTRA DE MUNTANYA

VIDEO PROMOCIONAL DE LA MOSTRA D'AUDIOVISUALS I FOTOGRAFIA DE MUNTANYA
DE
BARCELONA

http://www.youtube.com/watch?v=L6gvYurcQpw