" LA MUNTANYA A SANT MARTI "

UN DELS MAJORS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I CULTURALS DEDICAT A LA MUNTANYA...

AL DISTRICTE DE SANT MARTI

A LA FARINERA DEL CLOT
AMB LA ORGANITZACIÓ DE
LES ENTITATS EXCURSIONISTES DE SANT MARTI


dissabte, 3 de gener de 2015

BASES D'AUDIOVISUALS

BASES DEL CONCURS D'AUDIOVISUALS,
18ª EDICIÓ:
  » CATEGORIES: 
• Professionals
• Amateurs.
  » OBRES: 
PROFESSIONALS:
S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 60 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es han d’escollir un sol audiovisual per participar.

AMATEURS:
S’admet un màxim de dos audiovisuals per autor/a amb una durada màxima de 30 minuts. En cas que hi hagi una participació molt nombrosa, els autors/es hauran d’escollir un sol audiovisual per participar.
  » SUPORT: 
Per tal de seleccionar les obres, cal que el personal participant les faci arribar a l’Organització de la Mostra en DVD, tant en la categoria professional com en l’amateur.
De preferència el programa emprat haurà de ser VLC media player en alta resolució.

Cada autor caldrà que enviï 2 imatges extretes de l’audiovisual i una foto seva amb l’objectiu de ser reproduïdes o exhibides amb motius promocionals de la Mostra.
Cada fotografia caldrà que porti el títol de l’audiovisual i nom de l’autor/a.
Format desitjat: JPEG.
Incloure un breu text que presenti a l’autor/a i on consti la seva experiència així com els treballs realitzats.

La muntanya i el seu entorn (alpinisme, excursionisme, escalada, esquí, barranquisme espeleologia, etc).

La inscripció és gratuïta i limitada, de forma que serà necessari respectar l’ordre de recepció.
Tota inscripció caldrà que porti un full amb el nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic, telèfon de l’autor, format, títol, argument i durada en minuts.
Les inscripcions caldrà enviar-les abans del 28 de gener de 2015 a qualsevol dels centres Organitzadors.

- El jurat haurà de disposar de l’audiovisual abans de la projecció per tal de visualitzar-lo i s’haurà de lliurar a l’organització com a màxim el dia 25 de febrer de 2015, enviant-lo a la Farinera (Gran Via de les Corts Catalanes, 837 – 08018 Barcelona).
- La inscripció es pot fer omplint el formulari que hi ha a la pàgina web: www.mostrademuntanya.cat
- Les mateixes obres només podran presentar-se un cop a la Mostra.
- La Mostra està oberta a persones físiques i/o productores de qualsevol país, i hi són convidades a fer-ho.
- Tots els audiovisuals que es presentin en llengua diferent al català o castellà caldrà que portin subtítols.
- L’autor/a certifica que té el copyright i tots els drets de propietat intel•lectual i que té la potestat per tal de distribuir, exhibir i promocionar la pel•lícula en tots els formats fins ara coneguts, fins i tot els referents a Internet universalment. D’igual manera, certifica que respondrà en el cas de qualsevol reclamació en matèria de drets d ‘autor com a únic responsable.
- L’autor/a igualment certifica que té els drets/permisos necessaris sobre la música que serà presentada en públic.
- El/la participant assegura que cap dels continguts de l’audiovisual que aporta a la Mostra vulnera cap dret de privacitat o publicitat d’una altra persona; i que l’ús total dels drets d’aquest audiovisual no vulnera cap dret o copyright de cap persona, o corporació.
- La Mostra convida a tots els guanyadors i guanyadores i els i les productores a utilitzar el logotip de la Mostra en els crèdits de les obres i els premis rebuts. El logotip estarà disponible al web oficial de la Mostra per a tal efecte.
- Els audiovisuals guanyadors passaran a formar part de la videoteca de la Mostra. Aquests es faran servir exclusivament per a consultes internes i per a propòsits culturals de difusió de la Mostra sense ànim de lucre.
- El guanyador o guanyadora autoritza a la Mostra a l’ús GRATUÏT de la seva imatge i a la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat de difusió promocional relacionada amb la Mostra.
- Cada participant accepta, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, que les seves dades personals siguin tractades i recollides en un fitxer de la Mostra. Aquestes dades seran usades només per a finalitats referents a promoció de la Mostra.
- Cada participant podrà, demanar la rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la Mostra.
- La notificació a les guanyadores i guanyadors tindrà lloc el mes de març i els resultats es publicaran al nostre web.
» ENVIAMENT DE LES OBRES: 
Caldrà fer arribar a l’organització un original i dues còpies de l’audiovisual presentat.
Tot el material s’enviarà amb ports pagats a càrrec del participant.
L’organització podrà realitzar un tràiler, si així ho considera necessari, per tal de fer promoció i publicitat de la Mostra.
» PROJECCIÓ: 
L’Organització es posarà en contacte amb l’autor/a per tal de comunicar-li el dia i l’hora en que haurà de presentar-se per projectar el seu audiovisual
» PREMIS: 
L’Organització de la Mostra es reserva el dret de canviar els premis per un de valor igual o superior a l’indicat per categoria.

PROFESSIONALS

1er premi: 600 eur i trofeu
2on premi: trofeu
3er premi: trofeu
* Els audiovisuals que sobrepassin els 60 minuts seran desqualificats.

AMATEURS
1er premi: 400€ i trofeu
El guanyador de la categoria Amateur a més podrà exposar la seva obra al Festival Explos (França) durant el mes de Juny 2012, fruit d’un acord entre ambdós Festivals, caldrà per aquest motiu que faci subtitulacions al seu treball en francès, el que permetrà fer més difusió de les obres guanyadores i dels/les seus/ves autors/es. D’altra banda, l’allotjament per a dues persones i el desplaçament (en cotxe) fins a Ax-Les-Thermes (Ariège) hi estaran inclosos.
2on premi: trofeu
3er premi: trofeu
* Els audiovisuals que sobrepassin els 30 minuts seran desqualificats.

* No es concedirà més d’un premi per autor/a.* El veredicte es farà públic durant la cloenda i repartiment de premis el dia 28 de març de 2015.  
» MATE
La sala disposarà d’un reproductor de DVD, una pantalla i un equip de so. Si fos necessari per a la projecció un altre tipus de material, caldrà que el propi autor/a el porti.
OBRES PREMIADES: 
La Comissió organitzadora es reserva el dret de publicar les obres i audiovisuals premiats amb l’objectiu de promocionar la Mostra.
» JURAT: 
Cada modalitat comptarà amb dos jurats:
• Un jurat d’admissió d’obres, el qual verificarà que les obres tinguin el format, les mesures, la presentació i la representativitat establerts.
• Un segon jurat, format per membres destacats en l’àmbit fotogràfic i audiovisual.

* Qualsevol modalitat podrà declarar-se deserta.
* Les decisions dels Jurats seran inapel·lables.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada